top of page

Lūdzu ziņojiet, ja Jums:

Lūdz ziņojiet
 • ir sikspārņu vasaras kolonija Jūsu mājas bēniņos vai ēkas sienā;

 • ir zināma sikspārņu vasaras kolonija koka dobumā;

 • ir zināma sikspārņu ziemošanas vieta – piemēram, Jūsu pagrabā ziemo sikspārņi;

 • ir zināma sikspārņu kolonija, kurai draud briesmas ēkas remonta vai koku ciršanas dēļ;

 • ir zināma kāda vieta, kur nezināma iemesla dēļ atrodams daudz beigtu sikspārņu;

 • ir izdevies atrast gredzenotu sikspārni un nolasīt tam gredzena uzrakstu;

 • sikspārņi apmetas Jūsu izliktajos būrīšos;

Ziņot iespējams, rakstot sikspārņu pētniekiem vai novērojumus ievietojot vietnē dabasdati.lv

Kā ziņot

Ko rakstīt ziņojumā?

Ziņojot, visos gadījumos svarīgi norādīt precīzu sikspārņu atrašanas vietu un datumu! Tas ļauj sikspārņu pētniekiem reģistrēt katru novērojumu un uzzināt vairāk par, iespējams, jaunām dažādu sugu atradnēm!

Ziņojumā iespēju robežās, lūdzam iekļaut šādu informāciju:

 1. sikspārņa/-u atrašanas vietu

 2. sikspārņa/-u atrašanas laiku

 3. ziņojuma veidu (atrasts indivīds, kolonija, ziemošanas mītne u.tml.)

 4. sikspārņa dzimumu

 5. Jūsu kontaktinformāciju (kāds no sikspārņu pētniekiem ar Jums sazināsies, un iespēju robežās centīsies atradni apmeklēt, noteikt sikspārņu sugu, un pastāstīt vairāk par sikspārņiem, ar kuriem esat saskārušies.

 6. sikspārņa vai tā mītnes fotogrāfiju

Pateicamies par jebkuru ziņojumu! Ziņojot Jūs sniedzat atbalstu sikspārņu izpētei un aizsardzībai Latvijā!

Kā nofotogrāfēt sikspārni

Kā pareizi nofotogrāfēt sikspārni?

Ikvienā situācijā, kad Jūs nonākat saskarsmē ar dzīvu sikspārni, pirmajā vietā ir Jūsu drošība, tādēļ nekad neņemiet rokā sikspārni bez cimdiem vai kāda cita materiāla, ar ko pasargāt sevi no sikspārņa koduma. Vairāk par pareizu sikspārņa turēšanu lasīt šeit.

Lai sikspārni fotogrāfijā būtu iespējams noteikt, bildē jābūt saskatāmām sugu noteikšanai svarīgākajām pazīmēm: ausīm, ausu radziņiem, pakaļkāju pēdām un pašam ķermenim.

Ja iespējams, fotografējot vēlams pie salocīta spārna pielikt lineālu, vai sikspārni fotografēt uz rūtiņu burtnīcas lapas, lai varētu novērtēt paša sikspārņa un tā apakšdelma izmērus. Ja dzīvnieks ir pārāk nemierīgs, labāk izmērīt tam apakšdelma garumu bez fotografēšanas, lai dzīvniekam neradītu lieku satraukumu.

​​Labu fotogrāfiju gadījumā bieži iespējams noteikt dzīvnieka sugu vai ģinti. Jo labākas fotogrāfijas, jo lielāka iespējamība, ka mums izdosies noteikt, ar kādu sikspārni Jūs esat saskārušies!

Rūsganais vakarsikspārnis (Nyctalus noctula)
Ūdeņu naktssikspārnis (Myotis daubentonii)
Ūdeņu naktssikspārnis (Myotis daubentonii)

Šajā attēlā vislabākajā leņķī redzama sikspārņa auss un auss radziņa forma,

Šajā attēlā skaidri redzama muguras apmatojuma krāsa un pakaļkājas pēdas izmēri.

Šeit parādīts, kur pareizi mērīt apakšdelma garumu.

bottom of page