top of page

Sikspārņi un ēku remonts

No 16 Latvijā konstatētajām sugām, vairāk nekā puse par savām dzīves vietām vasarā izvēlas cilvēku celtas virszemes ēkas. Dažas sugas, piemēram, divkrāsainais sikspārnis, uzturas tikai cilvēku celtās ēkās, citas sugas, piemēram, Natūza sikspārnis, var apmesties gan ēkās, gan koku dobumos.

Kādēļ sikspārņi mitinās ēkās?

Pretēji tautā izplatītam mītam, ka sikspārņiem patīk visādas drupas, patiesībā vasarā šie dzīvnieki vēlas to pašu, ko cilvēks – siltu un sausu dzīves vietu. Tāpēc sikspārņu kolonijas visbiežāk apmetas dzīvojamās mājās, baznīcās un citās, cilvēka apdzīvotās un uzturētās būvēs.  Tā kā ēkās sikspārņiem ir lielāks plašums, nekā koku dobumos, ēkās dzīvojošajiem sikspārņiem bieži novērojamas arī lielākas kolonijas.

Uzreiz jānorāda, ka atšķirībā no grauzējiem, sikspārņi paši neveido ne ejas, ne migas, ne arī ko grauž, kā arī nenes nekādus krājumus vai barību mazuļiem. Tie izmanto tikai dažādas jau esošas spraugveida slēptuves. Sikspārņi var apmesties  ļoti dažādās vietās – bēniņos, dubultjumtā, aiz sienu apšuvuma, zem palodzēm, aiz slēģiem un citur. Reizēm, ja kolonija ir liela, tā liek par sevi manīt ar troksni un ar spiriņām iezīmētām ēkas sienām, bet visbiežāk ēku saimnieki pat nezina par saviem apakšīrniekiem.

Kaplavas pareizticīgo baznīca

Kaplavas pareizticīgo baznīca, kurā jau daudzas vasaras dzīvo sikspārņu kolonija

Dzīve ēkās sikspārņiem ir gan priekšrocība (silts, dažādas paslēptuves, mītne parasti ir ilglaicīga un noder ne vienai vien sikspārņu paaudzei), gan risks. Risks gan tāpēc, ka ēkas īpašniekam – cilvēkam, kādā brīdī  neaicinātie kaimiņi kādu iemeslu dēļ var neiepatikties, gan tāpēc, ka ēkas ir jāremontē. Savukārt remonts, ja tas izdarīts sikspārņiem jūtīgā brīdī, piemēram, kad tiem ir nelidojoši mazuļi, var nodarīt ievērojamu postu sikspārņu kolonijai vai to pat iznīcināt.

Kādēļ mitinās ēkās?

Kā remonts var kaitēt sikspārņiem?

Jāatceras ne tikai to, ka visas sikspārņu sugas ir aizsargājamas un par to koloniju vai indivīdu iznīcināšanu draud sods, bet arī tas, ka sikspārņu klātbūtne cilvēkam ir ļoti izdevīga – pat tikai viens sikspārnis nakts laikā apēd simtiem kukaiņu, starp kuriem ir arī daudzi mums nepatīkami kukaiņi, piemēram, odi un dažādi lauksaimniecības un mežsaimniecības kaitēkļi. Tādēļ lūdzam pret šiem kaimiņiem izturēties draudzīgi!

Kā var kaitēt remonts?

Galvenās ēku remonta izraisītās problēmas:

Rikavas baznīca

Jumta remonts Rikavas baznīcā maija beigās - sikspārņiem bīstamā laikā

 • Remonta laiks - sikspārņiem apmēram no maija beigām līdz jūlija beigām ir/var būt nelidojoši mazuļi. Šajā laikā veikts remonts, piemēram, jumta maiņa, var izraisīt visu mazuļu bojāeju un, visticamāk, var nozīmēt kolonijas iziršanu;

 • Sikspārņu mītņu vides izmaiņas - piemēram, skārda jumts tiek aizstāts ar mazāk siltumu vadošu materiālu;

 • Sikspārņu apdzīvotās ēkas sienas krāsošana no maija līdz jūlija sākumam var izraisīt kolonijas izjukšanu vai mazuļu bojāeju

 • Ieeju pārveidošana vai aizvēršana - remonta rezultātā tiek pārveidotas vai aiztaisītas skrejas (spraugas), pa kurām sikspārņi iekļuva mītnē;

 • Izmantotie materiāli - tiek izmantoti kokmateriāli, kuri apstrādāti ar sikspārņiem toksiskiem savienojumiem (impregnējums, pretuguns aizsardzība), vai reizēm tiek izmantoti bīstami izolācijas materiāli - akmensvate un izolācijas plēves. Kaut gan sikspārņi nereti atgriežas arī pēc šo materiālu pielietošanas, tas paaugstina to bojāejas risku, jo dzīvnieki, īpaši mazuļi,  izolācijas materiāla šķiedrās var sapīties.

Kādi ir iespējamie risnājumi?

Kādi ir iespējamie risinājumi?

 • Pielāgot remonta laiku  - ja ir zināms, ka ēkā dzīvo sikspārņi, remontu sikspārņu apdzīvotajās ēkas daļās (piemēram, jumta vai sienas apšuvuma maiņu) nekādā gadījumā nevajadzētu uzsākt laikā, kad sikspārņiem ir nelidojoši mazuļi – maija otrā pusē – jūlijā. To var darīt agrāk pavasarī, jo tad visdrīzāk dzīvnieki ēkā nemaz neapmetīsies, kā arī augustā un septembrī, kad laiks remontdarbiem joprojām ir piemērots, bet remonts vairs neizraisīs mazuļu bojāeju.

 • Izmantot materiālus, kas līdzīgi iepriekšējiem, kā arī pēc iespējas saglabāt sikspārņu apdzīvotās telpas tādas pašas, kā iepriekš. Piemēram, ja sikspārņi dzīvojuši aiz ēkas apšuvuma, mainot apšuvumu, būtu jāatstāj tāda pati sprauga starp apšuvumu un ēkas ārsienu.

 • Svarīgi ir saglabāt sikspārņu izmantotās ieejas. Bieži tā ir viena vai dažas spraugas, kuras remontējot vienkārši jāatstāj vaļā.

 • Ēkas krāsošanu, ja sienās dzīvo sikspārņi, nevajadzētu veikt vasarā, mazuļu laikā - vismaz ne tajā sienā, kuru sikspārņi apdzīvo.

 • Impregnētu kokmateriālu lietošanas gadījumā to apstrādei būtu jānotiek vairākus mēnešus pirms izmantošanas ēkā (jo ilgāk, jo labāk). Internetā var arī pameklēt kokapstrādes vielas, kuras tiek uzskatītas par sikspārņiem relatīvi nekaitīgām.

 • Šķiedrainus izolācijas materiālus vēlams izolēt no telpas, kurā dzīvo sikspārņi, lai dzīvniekiem tiešā veidā nebūtu jāpārvietojas pa izolācijas materiāliem. Tas nāks par labu arī izolācijai, jo lielai sikspārņu kolonijai pastāvīgi rāpojot, piemēram, pa termoizolācijas plēvi, tā ar laiku sāks sadalīties škiedrās, un ne tikai kļūs bīstama sikspārņiem, bet arī zaudēs savas izolējošās īpašības.

Jebkurā gadījumā, ja Jums ir ēkā sikspārņi, un veicams remonts, vienmēr iespējams konsultēties ar kādu no sikspārņu ekspertiem. Var gadīties, ka plānotie remontdarbi sikspārņiem netraucēs, tomēr dažkārt savlaicīgi veikts zvans vai remontdarbu atlikšana par dažiem mēnešiem var izglābt sikspārņu koloniju no izjukšanas un mazuļus no bojāejas.

Remonts Q&A

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

Vai sikspārņus pirms remonta iespējams pārvietot uz citu mītni?

Diemžēl nē, dažādu iemeslu dēļ tas nav iespējams. Turklāt, pat ja izdotos tos noķert, aizvedot tos kaut kur netālu, tie tūlīt atgriezīsies, bet aizvedot ļoti tālu, kolonija visdrīzāk izirs un aizies bojā svešos apstākļos.

Sikspārņi dzīvo ēkas bēniņos vai ārsienā, bet paredzēts veikt remontu kādā no iekštelpām. Vai remonts traucēs sikspārņiem?

Ja remontējamā telpa nav tieši savienota ar sikspārņu apdzīvoto ēkas daļu, tad nē. ​Tomēr, ja remontdarbi saistīti ar lielu troksni vai kodīgām smakām, tad labāk tos veikt vasaras beigās, kad mazuļi ir lidojoši.

Ezernes mežniecība

Kā uzzināt, vai un kur ēkā dzīvo sikspārņi?

Viens no rādītājiem, kas par to var liecināt, ir sikspārņu lidināšanās ap māju lielā skaitā (>10) neilgi pēc saulrieta vakarā, vai agri no rīta pirms saullēkta. Ja šādu parādību novērojat, varat mēģināt pavērot, vai tie kādā vietā nelien ēkā iekšā. Bieži ieejas skrejas (uz sienām, reizēm arī uz logiem) ir iezīmētas ar sikspārņu mēsliem. Tās ir līdzīgas peļu mēsliņiem, taču tās novērojamas uz vertikālām sienām (skat. attēlā).

Sikspārņu mēsli uz Silenes (Ezernes) mežniecības mājas sienas

bottom of page